Szigetszentmiklós Sakkegylet» Blog Archive » Világnézetek a sakkban…
Lantos Attila Dudás András Répási Zoltán Vígh Imre
csapatvezető csapattitkár oktató csapat koordinátor
70/775-2613 30/844-5173 70/367-8411 30/768-6742
lantosati@gmail.hu repa1003@freemail.hu vighim@gmail.com

 

 Az angolul nem tudóknak és mindenkinek aki igényli, kis segítség.
Republikánus:
köztársasági: a monarchiával szemben a köztársaság elkötelezett híve. A republikánusok a polgári átalakulásért, a tőkés állam megteremtéséért folytatott harcban igen pozitív szerepet vittek. A polgári köztársaság megszilárdulása után a republikanizmus létalapja megszűnt. A republikánusok a burzsoá pártok rendszerébe illeszkedve általában az uralkodó osztály aktuális érdekeit elégítik ki. (Republikánus Párt) Néhol vlszont őrzik a republikanizmus világi hagyományait (Olasz Köztársasági Párt), s ennyiben progresszívek.
Ateista:
Angolul a futó Bishop, püspököt jelent.
Az ateizmus jelentése istentagadó, ezért hiányoznak a futók.
Marxizmus:
A marxizmus Karl Marx német közgazdász és filozófus tanításainak összessége, valamint az erre hivatkozó társadalomelméleti irányzatok és politikai ideológiák együttese.
A 19. század második felétől a marxizmus fogalom és eszmerendszerét több, magát forradalminak minősítő politikai mozgalom és párt a programjába foglalta, később pedig a Szovjetunió állami berendezkedését mintaként követő államok az állami ideológia részeként fogadták el. Ennek következtében a marxista irodalom igen terjedelmessé, ám színvonalában szélsőségesen egyenetlenné vált, miközben – a hatalmi viszonyoktól függően – a marxizmus megítélését egyrészt politikai előítéletek, másrészt politikai elfogultságok terhelték meg.

Marx azt hangsúlyozta, hogy az ideális társadalom megteremtéséhez szükség van egy átmeneti, politikai korszakra, ezért a megvalósítást két elméleti szakaszra bontotta. Az első szocializmusnak nevezett szakaszban az állam és a jog még megmarad, a javak elosztása pedig a végzett munkateljesítmény alapján történik. Ebben a szakaszban azonban a társadalmon belüli egyenlőtlenségek, konfliktusok még nem szűnhetnek meg. A végső, elérendő tökéletes és ideális szakasz, az a kommunizmus, ahol már a szükségletek szerinti elosztás rendszere valósulhat meg.
Deszegregáció:
A faji szegregáció megállítása, beszüntetése.
A szegregáció elkülönülés, szét- vagy leválás. Az USA-ban 1896?1954 között a fehérek és az afroamerikaiak elkülönítése közintézményekben.